Næste Tilbage Indhold

3. Brikker og varianter.

Som bekendt er der ialt 7 brikker. Jeg nummererer dem fra 0 til 6 (fra oven og ned).

3.1 Hvor mange varianter af en brik?

Hver brik har 6 sider. På hver side kan brikken drejes til fire stillinger. Der er altså mulighed for 7x6x4 varianter = 168 varianter.

På grund af brikkernes form er der dog kun en brik, der har 24 forskellige placeringer. Med følgende notation - (briknr,antal varianter) bliver der (1,24),(2,12),(3,12),(4,12),(5,12) og (6,12). Med hensyn til brik nr 0 henvises til næste afsnit.

3.2 En brik styrer alle drejninger og næsten alle spejlinger.

Brik nr 0 har egentlig også adskillige drejninger og spejlinger, men de svarer - næsten alle - til, at den færdige løsning blot bliver drejet omkring en eller flere akser.

Så ved at kun bruge en variant undgår man - igen næsten alle - drejninger og spejlinger af løsninger. Dog kan man ikke på denne måde kontrollere spejlinger i diagonalplanet gennem (0,0,0) og (3,3,3) (se senere).

3.3 Alle 85 varianter.

Der bliver altså ialt 85 varianter. Her er de alle nummereret fra 0 til 84.

Hver figur er forsynet med et lille kryds og med tre tal. Hvis man forestiller sig varianten lagt med den afkrydsede terning på første frie plads, så vil de tre andre terninger i varianten optage felter, der ligger så mange felter længere fremme, som tallene angiver (tallene skal kummuleres).


Næste Tilbage Indhold
Opdateret d. 8.3.2005