Gundgaard - om gården.

 

  • Adresse: Gundgårdsvej 18, Villerslev, 7755 Bedsted
  • Ejer: Lars Per Nielsen
  • Ejendomsnummer: 3065-6
  • Matr.nr.: 9 A m.fl.
  • Ejerlav.: VILLERSLEV BY, VILLERSLEV
  • Benyttelse: Landbrugsejendom mellem 30 ha og 60 ha
  • Antal lejligheder: 1
  • Ejendomsværdi: 3.850.000
  • Grundværdi: 1.067.000
Herover ses ejendomsoplysningerne om Gundgaard. De er fra www.netborger.dk , underafdelingen om ejendomsvurderinger. Kortet er et udsnit af Kort over Villerslev Sogn, C M Tegners lith. Inst., Kjøbenhavn, formodentlig 1830-50. Gundgaard ligger på matr. 9a, og Villerslev ses til højre.

 

På kortet her til venstre ses et udsnit ad Danmark 1:25 000 (4 CM), 1116 IV SØ HØRDUM.

Ikke alle gårdens jorder er med, men beliggenheden i forhold til Villerslev ses tydeligt.

 

På dette luftfoto med pålagte matrikelgrænser ses matrikel 9a som den ser ud i disse år. Villerslev by ses til højre øverst.

Luftfotoet stammer fra Viborg Amts hjemmeside: http://gis.vibamt.dk/arealinfo/ai_map.asp

 

 

Gundgårdsvej - præsenteret af Bodil Gundgaard - forbinder Hassing med Villerslev.
Gårdens hovedbygning set fra øst.
En fortsættelse af billedet oven for. Her er det avlsbygningerne set fra øst.