Navnet Gundgaard


Som nævnt i afsnittet om gården Gundgaard, finder man navnet første gang i 1475 (i afskrift), hvor det skrives som Gunnegaardt. I de sidste par hundrede år har man stavet navnet Gundgaard, hvilket også står på gavlen af stuehuset den dag i dag. Retskrivningsreglerne kræver dog, at vejmyndighederne skriver adressen Gundgårdsvej 18, Villerslev, 7755 Bedsted.
Men hvem er det, der i dag bruger navnet, og hvor er forbindelsen til gården og stednavnet? Det var dette spørgsmål, der indledte mine undersøgelser i min slægt og i navnet Gundgaard.
I min nærmeste familie er der i alt 15 personer, der har Gundgaard i navnet. Et opslag i www.krak.dk og i www.909.dk frembringer yderligere 8 personer med navnet Gundgaard. En nærmere undersøgelse viser, at vi alle har en fælles forfader - Knud Jensen - hvis datter Abelone Knudsdatter var kone på Gundgaard.

 

Et tilbageblik
En søgning på navnet Gundgaard i folketællingerne fra 1787, 1801 og 1834 giver kun to resultater, nemlig Peder Larsen Gundgaard og Christen Christensen Gundgaard. Peder Larsen Gundgaard er husmand i Hvidberg Vesten Aa, mens Christen Christensen Gundgaard er gårdmand i Villerslev netop på gården Gundgaard.
Herunder har jeg forsøgt at spore begge bagud i folketællingerne, og for Christen Christensen Gundgaards vedkommende har jeg kunnet komme fremad også.

 

FT-1787 Hvidberg Vesten Aa        
Laurs Simonesen 50år Gift 2 Bonde og husmand
Johanne Povlsdatter 47år Gift 1  
Peder Lausen 12år   0 Søn af første ægteskab
Karen Laursdatter 7år   0  
Anne Laursdatter 2år   0  
FT-1801 Hvidberg Vesten Aa          
Lars Simonsen 64år Gift 2 huusmand med jord mand
Johanne Pouelsdatter 59år Gift 1   hans kone
Peder Larsen 27år Ugift 0 National Soldat søn
Anne Larsdatter 15år Ugift 0   datter
FT-1834 Hvidberg Vesten Aa      
Peder Larsen Gundgaard 61år Gift Huusmand
Ane Kirstine Nielsdatter 56år Gift hans kone
Thøger Pedersen 26år Ugift deres barn
Inger Kathrine Pedersdatter 20år Ugift deres barn
Lars Simonsen 88år Enkemand Aftægtsmand
FT-1845 Hvidberg Bye          
Thøger Pedersen 36år Gift huusmand lever af sin jord her i sognet
Maren Christensdatter 36år Gift hans kone   do
Peder Thøgersen 7år   deres børn   do
Ane Kirstine Thøgersen 4år   deres børn   do
Mette Marie Christensdatter 31år Ugift tjenestepige   do
Ane Kirstine Nielsdatter 66år Enke aftægtskone   do

 

Som det ses, er der ikke nogen umiddelbar forklaring på navnet Gundgaard i forbindelse med Peter Larsen. Måske har Peder Larsen Gundgaard arbejdet der, da han var nationalsoldat, eller han har måske ejet gården et kortere stykke tid?
Om Christen Christensen Gundgaard har jeg fundet følgende i folketællingerne:


FT-1787 Torsted        
Christen Pedersen 41 Gift Selvejer og gaardbeboer mand
Ellen Christensdatter 45 Gift   hans kone
Christen Christensen 12     deres barn
Peder Christensen 8     deres barn
Peder Christensen 76 Enkemand Aftægtsmand mandens fader
Poul Christensen 20 Ugift Bonde skræder har der sit tilhold
Jens Christensen 38 Ugift tjenestefolk  
Dorthe Andersdatter 23 Ugift tjenestefolk  
FT-1801 Torsted        
Christen Pedersen Huulgaard 54 Gift gårdmand hosbonde
Ellen Christensdatter 58 Gift   hans kone
Christen Christensen 25 Ugift national dragon deres barn
Peder Christensen 20 Ugift   deres barn
Anne Marie Andersdatter 30 Ugift tjenestefolk  
Zidsel Poulsdatter 14 Ugift tjenestefolk  
FT-1834 Villerslev Bye      
Christen Christensen Gundgaard 59år Gift Gaardmand
Gjertrud Kirstine Therkildsdatter 45år Gift hans kone
Christen Christensen 8år Ugift deres søn
Mette Envoldsdatter 89år Ugift Huusfaders Moster
Thomas Chr. Sørensen 26år Ugift Tjenestefolk
Peder Jensen Gadgaard 20år Ugift Tjenestefolk
Nicolai Nielsen 16år Ugift Tjenestefolk
Mariane Christensdatter 29år Ugift Tjenestefolk
FT-1850 Villerslev Bye        
Gjertrud Kirstine Therkildsdatter 62år Gift Gaardmandsenke lever af sin jord
Christen Christensen Gundgaard 24år ugift hendes søn  
Jens Chr. Christensen 43år ugift Tjenestefolk  
Kirsten Jensdatter 26år ugift Tjenestefolk  
Maren Kirstine Petersen 14år ugift Pleiebarn i Datters Sted  
FT-1860 Villerslev En gaard          
Christen Christensen Gundgaard 34 gift Villerslev gaardmand husfader
Abelone Knudsdatter 35 gift Hvidbjerg Vesten Aa   hans kone
Gjertrud Kirstine Christensen Gundgaard 2   Villerslev   deres barn
Peder Nielsen 27   Hassing tjenestefolk  
Sidsel Pedersen 28   Hassing tjenestefolk  
Sine Poulsen 21   Sønderhaa tjenestefolk  

 

Det er fra forholdene i 1860, at min nærmeste families forbindelse til navnet Gundgaard stammer. Abelone Knudsdatter er søster til min oldefar, og da både Abelone og hendes mand dør i 1860, får Abelones far, Knud Jensen, ansvar ved boets opgørelse. Knud Jensen lader sin hjemmeboende søn, Jens Christian Knudsen, udføre det praktiske, der blandt andet medfører, at man skal gå til Vestervig til retsmøder!
Jens Christian Knudsens førstefødte (i 1862) får så navnet Christen Gundgaard Knudsen.